Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Byzoom Fitness B.V.

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Byzoom Fitness B.V. Door de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Byzoom Fitness B.V.. Byzoom Fitness B.V. biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site voor u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en bepalingen en beleidslijnen die hierin worden genoemd en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of contentbijdragers.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of gebruikmaken van de diensten. Als deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zullen ook onderhevig zijn aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of land van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u bij het gebruik van de Dienst enige wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of enige code van een destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook, op elk moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie), mogelijk ongecodeerd kan worden overgedragen en kan betrekken (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in geen deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website waar de dienst wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die op deze site beschikbaar is gesteld, niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeuriger, vollediger of actueler bronnen van informatie. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid. Om ons Retourbeleid te bekijken, bezoek [ [LINK NAAR RETOURBELEID]]

<

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor enig product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst, te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, snel bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover we geen controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en instemt met de voorwaarden waaronder tools worden verstrekt door de betreffende derde partij(en).

We kunnen ook in de toekomst nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (inclusief de introductie van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSREACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'reacties'), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium alle reacties die u naar ons stuurt. Wij zijn en blijven niet verplicht (1) om eventuele reacties vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele reacties; of (3) om te reageren op eventuele reacties.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Algemene Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw reacties geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw reacties geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware die op enige wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen valse e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van eventuele reacties. U bent zelf verantwoordelijk voor alle reacties die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele reacties die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken, zie [LINK NAAR PRIVACYBELEID]

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Dienst of op een gerelateerde website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling heeft ingediend).

Wij hebben geen verplichting om informatie in de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen opgegeven update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIKEN

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele-eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasterlijk zijn, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of een handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen te uploaden of over te dragen of enige andere soort kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of bij te houden; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwenden, spinnen, kruipen of schrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - VRIJWARING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde periodes kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of onvermogen om gebruik te maken van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en Diensten die aan u worden geleverd via de dienst worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik aangeboden, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Byzoom Fitness B.V., onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of gelijkaardige schade, gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor enige andere claim gerelateerd op welke manier dan ook aan uw gebruik van de dienst of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) gepost, verzonden, of anderszins beschikbaar via de dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid ervan.

Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U gaat ermee akkoord Byzoom Fitness B.V. en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij opnemen als referentie, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal deze bepaling toch afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden, deze vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven. Deze Algemene Voorwaarden zijn effectief tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als wij naar eigen goeddunken oordelen dat u niet voldoet, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan, aan enige term of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, mogen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal geen afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Algemene Voorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regeren uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet tegen de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op customer@byzoomfitness.com

Onze bedrijfsinformatie:
Byzoom Fitness B.V.
Keurenplein 41, 1069CD Amsterdam
KvK-inschrijvingsnummer 90398319
BTW-nummer NL865301396B01